Våra tjänster

Geoteknisk undersökning omfattar många processer som bland annat mätning, kartläggning och inspektion av marken. När den utförs korrekt ger den en bättre förståelse för hur byggnationens konstruktion fungerar under normala driftsförhållanden. Denna fördjupade insikt är avgörande för att säkerställa både långsiktig hållbarhet och säkerhet i byggprojekt.

Genom att identifiera markens egenskaper, stabilitet och bärförmåga kan geotekniska undersökningar bidra till att minimera riskerna för eventuella problem som kan uppstå under byggprocessen eller under byggnadens livslängd. På så sätt är en grundlig geoteknisk analys en värdefull investering som kan leda till kostnadsbesparingar och ökad byggkvalitet, samtidigt som den säkerställer att strukturer kan stå emot påfrestningar från omgivande miljö och användning.

Det är därför av yttersta vikt att anlita kvalificerade geotekniska experter för att genomföra och tolka sådana undersökningar i alla typer av byggprojekt.

Våra maskiner

Geoetch 605 år 2018 senaste miljö motorn
Geotech 605 år 2016 Miljö motor
Geotech 607 år 2012
Geotech 504 år 2012

Geotekniska och miljö tekniska metoder för borrning

Skr provtagning i dimension 75-102 mm
Cpt sondering samtliga klasser.
Hfa sonderingar
JB Sonderingar samtliga klasser
Vingförsök SGI
Vingförsök dansk vinge
Kolvprovtagning
Morän provtagare
Foder rörs drivning noex/slagrör
Radon analyser
All dokummentation sker digitalt.
Utmana oss vi hittar lösningar