0706 - 10 55 72 info@pgb.se

Våra tjänster

Våra maskiner

Geoetch 605 år 2018 senaste miljö motorn
Geotech 605 år 2016 Miljö motor
Geotech 607 år 2012
Geotech 504 år 2012

Geotekniska och miljö tekniska metoder för borrning

Skr provtagning i dimension 75-102 mm
Cpt sondering samtliga klasser.
Hfa sonderingar
JB Sonderingar samtliga klasser
Vingförsök SGI
Vingförsök dansk vinge
Kolvprovtagning
Morän provtagare
Foder rörs drivning noex/slagrör
Radon analyser
All dokummentation sker digitalt.
Utmana oss vi hittar lösningar