Hem » Referensuppdrag

Referensuppdrag

Slussplan Malmö

Installation av 50 mm grundvattenrör som installerades i berg genom foderrörsdrivning. Fullständig installation med såväl filtersand som bentonit

Diverse jobb i Norge

Installation av 50 mm grundvattenrör som installerades i berg genom foderrörsdrivning. Fullständig installation med såväl filtersand som bentonit

Kongresscenter Malmö

Provtagning med skruv och foderrör där vi skruvar upp ett hål för att sedan trycka ner ett foderrör och på så vis undvika förorening längre upp från hålet.

BT Kemi

Provtagning med skruv och foderrör där vi skruvar upp ett hål för att sedan trycka ner ett foderrör och på så vis undvika förorening längre upp från hålet.

Spimfab

Skruvprovtagning och utplacering av grundvattenrör för nerlagda bensinstationer. 

E6 Bohuslän

Vägjobb för ny sträckning av E6. Jb sonderingar, skruvprovtagning, hfa, kolvprovtagning, cpt. Det var mycket svårframkomligt.