Hem » Markundersökning

Markundersökning

Vad betyder markundersökning?

Markundersökning, även kallat geoteknisk undersökning är en bred term som omfattar många processer som bland annat mätning, kartläggning och inspektion av marken. Undrar du om det finns lämplig mark att bygga ett hus på? Är du husägare och söker information om geotekniska markundersökningar? Geotekniska jordar är en del av ett större begrepp som kallas geoteknik. Geotekniska ingenjörer använder en mängd olika utrustningar och tekniker för att avgöra om jorden under är tillräckligt fast för att bära upp en konstruktion. För mer information vänligen besök Statens Geologiska Institut (SGI).

Varför utförs markundersökning?

Markundersökningar används först och främst för att ta reda på om marken är tillräckligt solid för att kunna byggas på. Undersökningen används då för att bättre förstå markens egenskaper och via detta kan man få information om det behövs avlägsna föroreningar, lägga till nödvändiga material, göra marken säkrare för utveckling och mycket mer. Det kan också användas för att fastställa vilka egenskaper som är viktiga för markens stabilitet och hur dessa egenskaper förändras över tiden. Förutom att användas som ett sätt att bedöma och förbättra marken kan markundersökningar vara en viktig del av projekt för utveckling av infrastruktur, t.ex. vägar och byggnader.

Vad kostar en markundersökning?

Kostnaden för en geoteknisk markundersökning kan variera beroende på hur detaljerat du vill att ditt projekt ska vara, hur komplext det är och vilken typ av mark du är intresserad av att undersöka. En enkel markundersökning kräver kanske bara grundläggande undersökningsutrustning och registrering av dina resultat. En mer omfattande undersökning som kräver mer arbete, utrustning och tid kan kräva att en geoteknisk entreprenör tar sig an projektet.

Ska du ha en fullständig geoteknisk markundersökning med analys av parametrar och förslag på grundläggning ber vi därför er kontakta oss så återkommer vi med offert.

0706 – 10 55 72

peter.hylander@pgborrning.se

markundersökning