Hem » Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Kvalitetsplan

PGB AB ska genom lyhördhet för våra kunders önskemål skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Erbjuda rätt kvalitet efter önskad standard så att kostnaden för arbetet blir så optimalt som möjligt för kunden.

Skapa ett bra och nära samarbete med såväl beställare som leverantör för att säkerställa entreprenadens kvalitet.

Arbetsmiljöplan

Arbetet på arbetsplatsen ska planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och olyckor minimeras. Alla medarbetare på arbetsplatsen ska medverka till att upprätthålla en god arbetsmiljö.

Denna arbetsmiljöplan syftar till att förebygga olyckor i arbetet. Med arbetsplats avses arbete i fält som t ex borrning, inmätning, provtagning.