Hem » Geoundersökning

Geoundersökning

En geoundersökning görs för att få nödvändig information om markens beskaffenhet.

Om man vill bygga såväl en enkel villa eller ett stort/högt hus eller nya vägar så måste det genomföras geotekniska borrningar. Ju grundligare  man gör en geoundersökning desto mer pengar kan man spara i byggskedet.

Metoderna som man använder sig av är olika sonderingar eller en ren skruv provtagning av marken för att med hjälp av ögat se vad som finns i de olika jordlagren.

Vad betyder geoundersökning?

Geoundersökning är en bred term som omfattar många processer som bland annat mätning, kartläggning och inspektion av marken. När den utförs korrekt ger den en bättre förståelse för hur byggnationens konstruktion fungerar under normala driftsförhållanden. Den ger entreprenörer förtroendet att förutse vad som kommer att hända om något går fel i deras arbete och förhindrar att saker och ting blir kostsamma och i värsta fall en tragedi. Geotekniska ingenjörer är utbildade för att använda olika instrument för att hjälpa till att bestämma det bästa sättet att gå vidare under en undersökning. De ansvarar för att garantera säkerheten för strukturer, material och utrustning genom att tolka data som genereras av olika instrument när de analyserar situationer som kan påverka integriteten hos en del av infrastrukturen eller leda till skador på en byggnad. För mer information vänligen besök Statens Geologiska Institut (SGI).

Varför utförs geoundersökning?

Geoundersökning används för att bättre förstå markens egenskaper. Via detta kan man få information om det behövs avlägsna föroreningar, lägga till nödvändiga material, göra marken säkrare för utveckling och mycket mer. Det kan också användas för att fastställa vilka egenskaper som är viktiga för markens stabilitet och hur dessa egenskaper förändras över tiden. Förutom att användas som ett sätt att bedöma och förbättra marken kan geotekniska undersökningar vara en viktig del av projekt för utveckling av infrastruktur, t.ex. vägar och byggnader.

Vad kostar en geoundersökning?

Kostnaden för en geoteknisk markundersökning kan variera beroende på hur detaljerat du vill att ditt projekt ska vara, hur komplext det är och vilken typ av jord du är intresserad av att undersöka. En enkel markundersökning kräver kanske bara grundläggande undersökningsutrustning och registrering av dina resultat. En mer omfattande undersökning som kräver mer arbete, utrustning och tid kan kräva att en geoteknisk entreprenör tar sig an projektet.

Ska du ha en fullständig geoundersökning med analys av parametrar och förslag på grundläggning ber vi därför er kontakta oss så återkommer vi med offert.

0706 – 10 55 72

peter.hylander@pgborrning.se