Hem » Geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning – Ett måste vid byggnation

 

En geoteknisk undersökning görs för att få nödvändig information om markens beskaffenhet.

Om man vill bygga såväl en enkel villa eller ett stort/högt hus eller nya vägar så måste det genomföras geotekniska borrningar. Ju grundligare  man gör en geoteknisk undersökning desto mer pengar kan man spara i byggskedet.

Metoderna som man använder sig av är olika sonderingar eller en ren skruv provtagning av marken för att med hjälp av ögat se vad som finns i de olika jordlagren.

Läs mer nedan  🡣

Geoteknisk undersökning

När krävs en geoteknisk undersökning?

Geotekniska undersökningar är en av de viktigaste aspekterna när det gäller byggnationer. Innan man planerar något utvecklingsarbete måste man utföra en markundersökning. Detta gäller allt från en enkel villa, höghus, vägarbete med mera. En geoteknisk undersökning kommer att undersöka sådana saker som markförhållanden, sättningar, grundvattenföroreningar med mera.

Endast en geoteknisk undersökning kan ge detaljerad information om förhållandena på platsen och hjälpa kommunen att besluta om ett projekt kan göras. Efter utredningen beslutar kommunen om ett utvecklingsprojekt får genomföras eller inte.

Vad betyder geoteknisk undersökning?

Geoteknisk undersökning är en bred term som omfattar många processer som bland annat mätning, kartläggning och inspektion av marken. När den utförs korrekt ger den en bättre förståelse för hur byggnationens konstruktion fungerar under normala driftsförhållanden. Den ger entreprenörer förtroendet att förutse vad som kommer att hända om något går fel i deras arbete och förhindrar att saker och ting blir kostsamma och i värsta fall en tragedi.

Geotekniska ingenjörer är utbildade för att använda olika instrument för att hjälpa till att bestämma det bästa sättet att gå vidare under en undersökning. De ansvarar för att garantera säkerheten för strukturer, material och utrustning genom att tolka data som genereras av olika instrument när de analyserar situationer som kan påverka integriteten hos en del av infrastrukturen eller leda till skador på en byggnad. För mer information vänligen läs mer Statens Geologiska Institut (SGI).

Varför utförs geoteknisk undersökning?

Geotekniska undersökningar används för att bättre förstå markens egenskaper. Via detta kan man få information om det behövs avlägsna föroreningar, lägga till nödvändiga material, göra marken säkrare för utveckling och mycket mer. Det kan också användas för att fastställa vilka egenskaper som är viktiga för markens stabilitet och hur dessa egenskaper förändras över tiden.

Förutom att användas som ett sätt att bedöma och förbättra marken kan geotekniska undersökningar vara en viktig del av projekt för utveckling av infrastruktur, t.ex. vägar och byggnader.

Vad kostar en geoteknisk undersökning?

Kostnaden för en geoteknisk markundersökning kan variera beroende på hur detaljerat du vill att ditt projekt ska vara, hur komplext det är och vilka olika typer av jord eller berg du är intresserad av att undersöka. En enkel markundersökning kräver kanske bara grundläggande undersökningsutrustning och registrering av dina resultat, där andra fall kan kräva mer. En mer omfattande undersökning som kräver mer arbete, utrustning och tid kan kräva att en geoteknisk entreprenör tar sig an projektet.

Ska du ha en fullständig undersökning med analys av parametrar och förslag på grundläggning ber vi därför er kontakta oss

 

Vi på PGBorrning AB är experter på borrningar för miljö- och geoteknik. Så tveka inte att höra av er till oss.

0706 – 10 55 72

peter.hylander@pgborrning.se